Podpisz umowę

Strony transakcji podpisują Umowę, w której szczegółowo określają warunki i terminy zrealizowania kontraktu.

Załóż subkonto

Strony transakcji - Kupujący i Sprzedający zakładają subkonta na Platformie Kaucja24. Strona Kupująca ma status aktywne konto i może wysyłać pieniądze. Strona Sprzedająca ma status pasywny konta, czyli nie może wypłacić pieniędzy, które wysłał Kupujący, aż do momentu zrealizowania kontraktu.

Wykonaj przelew

Sprzedający wysyła towar lub realizuje usługę. Kupujący na podstawie warunków podpisanej Umowy wysyła pieniądze na subkonto Sprzedającego, które wcześniej utworzył na platformie Kaucja24.

Zrealizuj usługę

Sprzedający widzi na swoim subkoncie pieniądze przesłane na przez Kupującego za wysłany towar lub usługę, ale ma status pasywny. Oznacza to, że do czasu zrealizowania Umowy w całości, Sprzedający nie może dysponować swoimi środkami, czyli nie może przesłać pieniędzy z platformy Kaucja24 na swój rachunek firmowy.

Sprawdź towar

Kupujący po dostawie towaru lub usługi, sprawdza ilości i jakość lub prawidłowość wykonania usługi. Po spełnieniu postanowień w zawartej wcześniej Umowie, Kupujący daje dyspozycję zwolnienia środków, którą potwierdza tokenem na platformie Kaucja24.

Wypłać środki

Na subkoncie Sprzedającego zmienia się status na aktywny, co oznacza, że może swobodnie dysponować środkami i przelać je na swój rachunek firmowy.